Tuesday, 23/04/2024 | 09:03
Hotline: 0983838155   Online Support:

Service

Dịch vụ khác

dch_v

Đo kiểm , đánh giá tình trạng động cơ trung thế 1080 Kw - 6,6 Kv.

Vihem 2 thực hiện đo kiểm online tại hiện trường nhằm xác định các dấu hiệu hư hỏng sớm của động cơ trung thế 1080 Kw - 6,6 Kv .

1. Đo , phân tích chất lượng điện năng .

2. Đo , phân tích rung động .

3. Chụp và phân tích ảnh nhiệt .

4. Đo , phân tích các thông số hoạt động và tầm soát các dấu hiệu hư hỏng sớm.Search date :   from   to