Wednesday, 22/05/2024 | 17:36
Hotline: 0983838155   Online Support:

Service

Service

Cn_ng_tm

Bảo dưỡng 03 động cơ trung thế cho Nhà Máy Đạm Cà Mau

Bảo dưỡng 03 động cơ điện trung thế Nhà Máy Đạm Cà Mau


dch_v

Đo kiểm , đánh giá tình trạng động cơ trung thế 1080 Kw - 6,6 Kv.

Vihem 2 thực hiện đo kiểm online tại hiện trường nhằm xác định các dấu hiệu hư hỏng sớm của động cơ trung thế 1080 Kw - 6,6 Kv .

1. Đo , phân tích chất lượng điện năng .

2. Đo , phân tích rung động .

3. Chụp và phân tích ảnh nhiệt .

4. Đo , phân tích các thông số hoạt động và tầm soát các dấu hiệu hư hỏng sớm.


o_rung_1

sssadsadds

sssfsdf