Công nghệ - Thiết bị

Hệ thống bơm mỡ/ bôi trơn tự động

ĐA SỐ LỖI HƯ HỎNG THIÊT BỊ LIÊN QUAN ĐẾN LỖI HƯ HỎNG BẠC ĐẠN mà 51% LỖI HƯ HỎNG MOTOR LIÊN QUAN ĐẾN BẠC ĐẠN trong đó 54% LỖI HƯ HỎNG BẠC ĐẠN DO BÔI TRƠN

Hệ thống camera giám sát nhiệt độ trực tuyến

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ TRỰC TUYẾN CHO CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN là 1 hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm, tiết kiệm chi phí, được thiết kế cho các khu vực khép kín quan trọng nằm bên trong các thiết bị điện, điện tử và cơ khí