Tòa nhà cao tầng

Quạt tăng áp cầu thang - Hệ thống PCCC

Quạt lưu lượng lớn là sự lựa chọn trong các chủng loại phù hợp với yêu cầu đặc thù cần lưu lượng lớn áp suất thấp như tăng áp cầu thang. Liên hệ: 0967.3455.18