Quạt Cấp khí tươi tòa nhà

Tổng quan về Quạt Cấp khí tươi cho tầng hầm

Phổ biến là trong hệ thống điều hòa không khí, tăng áp cầu thang, thổi trong hệ thống sấy nông sản,… các công nghệ cần lưu lượng lớn mà không cần áp suất cao....