Khai thác mỏ

Chúng tôi cũng cung cấp các hệ thống cách nhiệt cao cấp cho tất cả các điện áp, kích cỡ và ứng dụng, tua lại trong cửa hàng hoặc tại chỗ || Phù hợp cho ngành khai thác mỏ

Dịch vụ sửa chữa và sửa chữa tàu ngầm và trên mặt đất

Dongcodien.com.vn và kỹ thuật sửa chữa thực hiện kiểm tra động cơ dựa trên in OEM (khi có), đo và ghi lại tất cả các thành phần phù hợp