Giấy & Sản phẩm gỗ

Chuyên cung cấp dịch vụ & sửa chữa động cơ và máy phát điện AC & DC cho các nhà máy bột giấy và giấy, các nhà máy xẻ gỗ và nhà máy ván ép ||Thay thế và sửa chữa động cơ

Dịch vụ sửa chữa cho các nhà máy giấy, nhà máy gỗ và ván ép

Chuyên cung cấp dịch vụ & sửa chữa động cơ và máy phát điện AC & DC cho các nhà máy bột giấy và giấy, các nhà máy xẻ gỗ và nhà máy ván ép ||Thay thế và sửa chữa động cơ