Dầu khí

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa tại chỗ, dịch vụ thực địa và phân phối cho khách hàng dầu khí, lưu trữ và quản lý tài sản và sản xuất tùy chỉnh cho động cơ điện và máy phát điện thay thế, stators, rotor, armatures và phụ tùng thay thế.