Tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng từ 1/6/2021 đến 1/8/20221: 

I . Tuyển dụng nhân viên kinh doanh :

    Nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh , công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hungary tuyển dụng 10 nhân viên kinh doanh làm việc tại các khu vực : Đồng Nai , Bình Dương , Bà Rịa - Vũng Tàu .

1 . Trách nhiệm :

  - Phát triển khách hàng mới .

  - Thực hiện các chiến dịch chăm sóc và phát triển quan hệ khách hàng hiện tại của công ty tại địa bàn phụ trách .

2. Quyền hạn :

  - Quyền tự quyết phương pháp làm việc .

  - Quyền sử dụng nguồn lực của công ty phù hợp với tính chất và nội dung công việc.

3. Nghĩa vụ :

  - Hoàn thành mục tiêu đặt ra.

  - Thực hiện và báo cáo đầy đủ tiến độ thực hiện công việc.

4. Quyền lợi : Thu nhập > 150 triệu/năm.

  - Hưởng lương theo giá trị công việc đóng góp.

  - Được thanh toán toàn bộ chi phí vận hành .

  - Được chia sẻ lợi nhuận trên từng đơn hàng và kết quả kinh doanh hàng năm.

 - Được hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội , kinh phí công đoàn ...

 - Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức .

 - Được toàn bộ công ty hỗ trợ trong quá trình thực hiện công việc nhằm hoàn thành mục tiêu , nhiệm vụ.