Hoạt động của CLB VIHEM trong năm 2021

  • 10/2021
  • 24

Hoạt động của CLB VIHEM 2021

Thành lập câu lạc bộ VIHEM , là nơi cán bộ công nhân viên các thế hệ gặp gỡ giúp đỡ cùng nhau giữ gìn Văn Hóa - Truyền Thống của công ty ...

Nơi chuyển giao giá trị tốt đẹp cho cộng đồng...

Bình luận