Truyền thống Việt Nam Hungary

Nơi lưu giữ các kỷ niệm trên hành trình thực thi sứ mệnh

Hành trình 40 năm lần thứ nhất

Lịch sử hình thành - Các cột mốc đáng nhớ - Thế hệ cán bộ công nhân viên - Các thành tựu đạt được 

Văn hóa - Bộ GEN của công ty Việt Nam Hungary

Văn hóa - Giá trị cốt lõi là bộ GEN của công ty đã được truyền tiếp , giữ gìn và phát triển .

Con người Việt Nam Hungary

Các cán bộ , công nhân viên các thế hệ đã và đang làm việc tại công ty Việt Nam Hungary

Các kỷ vật

Các kỷ vật lưu trữ các kỷ niệm đáng nhớ