Điện mặt trời mái nhà

Điện mặt trời mái nhà là giải pháp sản xuất điện từ năng lượng mặt trời bằng hệ thống pin năng lượng mặt trời và bộ chuyển đổi điện từ hệ thống pin sang điện 1 pha hoặc 3 pha để sử dụng và bán .

   ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ là giải pháp sản xuất điện từ năng lượng mặt trời bằng hệ thống pin năng lượng mặt trời và bộ chuyển đổi điện từ hệ thống pin sang điện 1 pha hoặc 3 pha để sử dụng và bán .

Đầu tư hệ thống ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ đem lại hiệu quả kinh tế cao ( hồi vốn sau 5 năm , khai thác trong 25 năm) đồng thời giúp bảo vệ và làm mát mái nhà ( tác dụng chống nóng).


Hiển thị / 0 kết quả

  • Sắp xếp: