Điện mặt trời mái nhà

Điện mặt trời mái nhà là giải pháp sản xuất điện từ năng lượng mặt trời bằng hệ thống pin năng lượng mặt trời và bộ chuyển đổi điện từ hệ thống pin sang điện 1 pha hoặc 3 pha để sử dụng và bán .

Hiển thị / 0 kết quả

  • Sắp xếp: