Sửa chữa công nghiệp

Sửa chữa động cơ điện bao gồm việc quấn lại dây quấn stator , dây quấn rotor ( đối với động cơ roto dây quấn) ; sửa chữa phục hồi các chi tiết cơ khí ...

Quấn dây - Sửa chữa phần điện công nghiệp

Sửa chữa động cơ điện bao gồm việc quấn lại dây quấn stator , dây quấn rotor ( đối với động cơ roto dây quấn) ; sửa chữa phục hồi các chi tiết cơ khí như:...

Sửa chữa phần cơ thiết bị công nghiệp

Sửa chữa động cơ điện bao gồm việc quấn lại dây quấn stator , dây quấn rotor ( đối với động cơ roto dây quấn) ; sửa chữa phục hồi các chi tiết cơ khí như: ...

Thay thế chi tiết hư hỏng của thiết bị

Sau khi Bảo trì - Bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thì dongcodien.com.vn sẽ đề những trường hợp bắt buộc phải thay thế phụ tùng mòn, hỏng như vòng bi, bánh răng v.v… phù hợp