Đo kiểm - Thử nghiệm

  • 08/2019
  • 394

Cung cấp đa dạng các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nhằm bảo đảm từng bộ phận của motor hoạt động tốt || Duy trì tình trạng sản xuất ổn định và tránh rủi ro trong sản xuất

Đo kiểm , đánh giá tình trạng động cơ .

1. Lợi ích : 

   Cung cấp dữ liệu giúp xác định tình trạng của thiết bị , dự báo các hư hỏng phát sinh , xác định nội dung công việc bảo trì dự phòng và lập kế hoạch bảo trì chủ động qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị , tiết kiệm chi phí bảo trì , sửa chữa , chi phí dừng máy và các chi phí lớn phát sinh do hư hỏng đột xuất.

2. Nội dung công việc :

- Đo Online :  Chất lượng điện năng  , rung động , phát nhiệt , phóng điện cục bộ ...

- Đo offline : Điện trở cách điện , thông số bộ dây , thử nghiệm đánh giá chất lượng hệ thống cách điện.

- Phân tích dữ liệu do , lập báo cáo và đề xuất : tổng hợp thông số đo , phân tích , xác định tình trạng hiện tại , tầm soát các dấu hiệu gây hư hỏng tiềm ẩn , đề xuất phương án khắc phục và nội dung công việc bảo trì nhằm nâng cao độ tin cậy và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

>>>Xem chi tiết<<<

Bình luận