Bảo trì

Bảo trì bảo dưỡng thiết bị sản xuất luôn là nhu cầu cấp thiết của các công ty hiện nay. Tại các nước trên thế giới, quá trình sản xuất luôn song song với quá trình bảo trì bảo dưỡng các thiết bị sản xuất, chính vì vậy hiệu suất làm việc của họ luôn đạt mức tối đa. Trong khi đó tại Việt Nam, trong một nghiên cứu gần đây nhất cho thấy, quá trình bảo trì bảo dưỡng thiết bị sản xuất đang bị tụt hậu khoảng 50 năm so với thế giới. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam luôn gặp phải những tổn thất kinh tế lớn. Chính vì thế, việc lập một kế hoạch bảo dưỡng cho nhà máy là điều rất cần thiết cho doanh nghiệp.

Để chuẩn bị cho công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị sản xuất cần có một kế hoạch tổng thể, thông thường kế hoạch được lập theo các đề mục, sau đó chuẩn bị lịch trình thực hiện chi tiết dựa trên quyết định cuối cùng về các hạng mục bảo dưỡng, bảo dưỡng theo yêu cầu, bảo dưỡng ưu tiên và qui trình bảo dưỡng

1. Thống kê, thu thập dữ liệu các thiết bị máy móc trong nhà máy, lên danh sách các thiết bị cần được bảo dưỡng.

2. Thu thập thông tin từ bộ phận sản xuất: trong quá trình vận hành, phòng vận hành có thể phát hiện được các sự cố như: tích tụ bẩn (fouling), tạo cốc (coking), ăn mòn, xói mòn ở các thiết bị tĩnh, các hỏng hóc của các thiết bị quay, … trong trường hợp này, nhân viên vận hành sẽ yêu cầu thực hiện các công tác bảo dưỡng theo từng hạng mục khi thiết bị vẫn đang hoạt động.

3. Tham khảo các sách hướng dẫn đi kèm với thiết bị để tìm hiểu quy trình và hướng dẫn bảo dưỡng công nghiệp do nhà sản xuất đưa ra. Hãy lập một bảng với các thông tin: thời gian mà thiết bị cần được bảo dưỡng, loại hình bảo dưỡng với thiết bị đó là gì? thiết bị có phải dừng khi bảo dưỡng không? Thời gian là bao lâu và các thiết bị, dụng cụ cần thiết để thay thế hoặc phục vụ bảo dưỡng ?

4. Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hàng tháng/quý/năm, trong đó có phân chia định kỳ bảo dưỡng cho từng thiết bị để vừa đảm bảo thời gian và tránh bị chồng chéo.

5. Chuẩn bị các “check sheet” hoặc các thẻ mà được gắn lên thiết bị hoặc gần đó. Trên mỗi check sheet có thông tin về ngày tháng , kỹ thuật viên đã kiểm tra, Tình trạng hiện tại, kết quả sau khi bảo dưỡng.

6. Cần có sự kiểm tra đánh giá thường xuyên hàng năm để đảm bảo chương trình, kế hoạch bảo dưỡng nhà máy được thực hiện đầy đủ hoặc đã được thực hiện nhưng cần điều chỉnh thời gian, tần suất…Cần chuẩn bị các bảng biểu, tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng dự phòng, đó sẽ là tài liệu chính thức phục vụ quá trình bảo dưỡng.

7. Phát các tài liệu trên đến những người sử dụng thiết bị và những kỹ thuật viên thực hiện bảo trì thiết bị.

Để có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng các thiết bị, nhân lực, nguyên vật liệu và thời gian, lịch trình bảo dưỡng cần phải thực hiện cho toàn bộ nhà máy. Việc xác định thời gian hoạt động an toàn và thời gian ngưng hoạt động yêu cầu cho công tác bảo dưỡng là thông số rất quan trọng khi lập kế hoạch. Để đạt được yêu cầu này, việc thu thập dữ liệu về kiểm tra, bảo dưỡng là rất quan trọng.