Bảo trì và bảo dưỡng

Chuyên gia dịch vụ với chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, dongcodien.com.vn khắc phục sự cố bằng cách sử dụng các công nghệ chẩn đoán tiên tiến nhất cùng dịch vụ bảo trì dự phòng và phòng ngừa. Đánh giá bảo trì với các khuyến nghị được ghi nhận. Sau đó tư vấn kỹ thuật & Phân tích nguyên nhân gốc. 
Dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng của dongcodien.com có sẵn trên cơ sở mỗi công việc, như các chương trình được quản lý hoặc được tích hợp với các hoạt động bảo trì nội bộ của quý khách hàng.

Có 2 hình thức bảo trì:

  • Bảo trì định kỳ: Là hoạt động bảo trì -  bảo dưỡng dựa trên số lượng giờ chạy (hoạt động) của máy. Cụ thể bằng công thức sau: 

Số giờ hoạt động = Số giờ chạy thực tế + số lần khời động máy x 20 giờ

Có tất cả 4 mức độ bảo trì máy:

Cấp độ bảo trì Số giờ hoạt động Diễn giải Các dịch vụ kỹ thuật thường làm
       
       
       

 

  • Bảo trì máy theo tình trạng: Tùy vào tình trạng máy như máy mới hay cũ hay đã qua sửa chữa hay chưa, ... Mà chúng ta sẽ xác lập chu kỳ bảo trì vào bảo dưỡng động cơ.

Theo thời gian, dongcodien.com.vn có thể giúp bạn xây dựng phương án bảo trì định kỳ dựa trên dữ liệu về động cơ điện và máy phát điện của bạn, và các yêu cầu bảo dưỡng dựa trên điều kiện của chúng. Điều này giúp xác định đường cơ sở để xác định xu hướng và cải thiện độ tin cậy của tài sản và quy trình.