Việt Nam Hungary - Đối tác hoàn hảo về động cơ điện và các giải pháp tiết kiệm điện.

Sự lựa chọn đem đến cho quý khách An toàn - Bền bỉ - Hiệu quả trong các giải pháp về động cơ điện giúp nâng cao hiệu quả sản suất .

Lịch sử - Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Lịch sử :

   Năm 1978 : Hungary giúp Việt Nam xây dựng nhà máy động cơ điện Việt Nam Hungary với mục tiêu chủ động thiết kế - chế tạo động cơ điện phục vụ cho phát triển công nghiệp trong nước và xuất khẩu .

   Năm 2000 : Thành lập chi nhánh Miền Nam.

   Năm 2008 : CN Miền Nam chuyển đổi thành công ty Việt Nam Hungary 2 theo hình thức công ty mẹ - con.

   Năm 2018 : Công ty Việt Nam Hungary 2 tách ra khỏi công ty mẹ , hoạt động độc lập và đổi tên thành Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hungary .

   Tiếp nối  : Kế thừa Văn hóa -Truyền thống - Kinh nghiệm quý báu trong hơn 40 năm thiết kế - chế tạo động cơ điện , Việt Nam Hungary tiếp nối đem đến những giá trị vượt trên sự mong đợi của khách hàng thông qua các dịch vụ Quản lý - Bảo trì - Sửa chữa động cơ điện và hợp tác với các nhà sản xuất xuất sắc để cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng cùng dịch vụ hỗ trợ hoàn hảo của Việt Nam Hungary.

Sứ mệnh :

    Kiến tạo môi trường thuận lợi để cán bộ công nhân viên học tập - rèn luyện - nâng cao năng lực chuyên môn , phát triển toàn vẹn để tạo giá trị vượt mong đợi cho khách hàng , đối tác , đồng nghiệp , cộng đồng và môi trường.

Tầm nhìn :

    Trở thành đối tác hoàn hảo của các doanh nghiệp sản xuất trong việc hỗ trợ Lựa chọn - Quản lý tình trạng - Bảo trì động cơ điện và Nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng.

Gía trị :

   Giúp khách hàng Giảm chi phí - Nâng cao độ An toàn - Nâng cao năng suất - Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường .